Nieuwsoverzicht Groen

Veilige straten voor fietsers en voetgangers, nu! Teken de petitie

Veilige straten voor fietsers en voetgangers, nu! Teken de petitie

Op drie weken tijd werden drie fietsers doodgereden in Antwerpen. Genoeg is genoeg. Niets doen is schuldig verzuim.

Groen eist dat alle overheden zonder treuzelen werk maken van veilige wegen met voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers.

 • Conflictvrije kruispunten voorkomen ongevallen. Dat auto's mogen afslaan terwijl fietsers groen hebben, is compleet absurd en levensgevaarlijk. We roepen Vlaanderen en alle steden en gemeenten op om hun kruispunten te herzien zodat groen licht ook écht betekent dat het veilig is om over te steken.
 • Met voorsorteervakken hou je fietsers uit de dode hoek. Fietsers die naast aanschuivende auto's staan, worden vaak niet gezien. Zet hen vóór de auto's: zo worden ze tenminste gezien en kunnen ze als eerste het kruispunt verlaten.
 • Weer vrachtwagens op drukke fietsassen. Zeker in de spits horen vrachtwagens niet thuis rond de scholen, maar ook daarbuiten moeten we vrachtwagens zoveel mogelijk uit de binnenstad houden.
Voornaam * Naam * Straat * Nummer * Bus Postcode * Gemeente * E-mailadres * GSM Jouw reactie Ik blijf op de hoogte Ik schrijf mij in voor de wekelijkse e-zine met onze meest gedeelde links. Ik wil lid worden van Groen. Ik ben al lid van Groen.

Gegevens voor lidmaatschap

Genderidentiteit * Man Vrouw Ander Geboortedatum * Een geldige geboortedatum is in het formaat "dd-mm-yyyy" Type lidmaatschap * Individueel standaard lid: € 10 Co-lidmaatschap: € 20 (vanaf twee personen op een adres) Solidariteitstarief: € 1 Solidariteitstarief comfort: € 30 (je wil Groen financieel steunen) Solidariteitstarief deluxe: € 50 (je wil Groen extra financieel steunen om sterker te worden) Het eerste lopende jaar is je lidmaatschap gratis. Vanaf het daaropvolgende jaar betaal je de vermelde tarieven.

Wens je meerdere personen uit je gezin lid te maken of andere huisgenoten, vul dan hieronder de namen, geboortedata en e-mailadressen van de andere leden in (vanaf 14 jaar):

Gegevens andere leden Jong Groen lidmaatschap * Ja, graag. Neen, bedankt. Ik ben jonger dan 33 en wil ook meteen gratis lid worden van Jong Groen.

Wens je toch al meteen een lidmaatschapsbijdrage te betalen, schrijf dan het juiste bedrag over op rekeningnummer BE46 8939 4403 9936 (BIC: VDSPBE91) van Groen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel; met vermelding van je naam en geboortedatum in het veld mededeling. Je geeft er ons meer wind mee in de zeilen. Bedankt!

Effectentaks: regering moet huiswerk opnieuw maken

Effectentaks: regering moet huiswerk opnieuw makendo, 2017-10-12 Lees voor

Uit een advies van de Raad van State blijkt dat de effectentaks zijn doel, de grote vermogens belasten, voorbijschiet.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

“Dit was te verwachten. Net de meest gegoede burgers hoeven niet bij te dragen. Op vraag van Open VLD en N-VA zijn zodanig veel uitzonderingen ingebouwd dat de effectentaks te complex is geworden en dus makkelijker te omzeilen. De regering moet haar huiswerk opnieuw maken. De brede roep in de samenleving om eerlijke fiscaliteit verdient een antwoord”, stelt Kristof Calvo, fractieleider Groen. Ecolo-Groen wil dat premier Michel het advies van de Raad van State nog voor de vertrouwensstemming deelt met de Kamer.

 

Volgens de Raad van State zou de effectentaks niet het verhoopte effect hebben. De Raad van State vraagt zich onder meer af waarom aandelen op naam niet onder de belasting vallen. Ook het feit dat vennootschappen niet onder de belasting vallen, is problematisch. “De boycot van Open VLD en N-VA van alles wat eerlijke fiscaliteit is, zorgt ervoor dat de allergrootste vermogens telkens opnieuw ontsnappen. Deze effectentaks zou al minder opbrengen dan wat Michel 1 bij de gepensioneerden haalt. Eerlijk delen is gewoon geen onderdeel van de visie van deze regering”, stelt Calvo.

 

Ecolo-Groen heeft het advies opgevraagd bij de kamervoorzitter, zodat het parlement het advies van de Raad van State kan inkijken alvorens de vertrouwensstemming vanmiddag in de Kamer. “De effectentaks was het sluitstuk van het zomerakkoord. Nu blijkt dat er van fiscale rechtvaardigheid opnieuw weinig sprake is. De brede roep om eerlijke fiscaliteit moet eindelijk gehoord worden. Onze belastingen kunnen eerlijker en eenvoudiger”, besluit Calvo.

 

Ecolo-Groen wil kamerbrede steun voor strijd tegen armoede

Ecolo-Groen wil kamerbrede steun voor strijd tegen armoededo, 2017-10-12 Lees voor

Afgelopen week is heel wat onduidelijkheid ontstaan over het engagement van de regering over het optrekken van de uitkeringen tot de armoedegrens. Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) liet eerst de ambitie los. 

Evita WillaertFederaal parlementslid Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Maar na de kritiek daarop heeft premier Charles Michel (MR) in de debatten van de State of the Union alsnog beloofd dit engagement uit het regeerakkoord na te streven. Een stap vooruit ten opzichte van de verklaringen van Demir, vindt Ecolo-Groen. Maar de fractie wil dit engagement nu ook kamerbreed verankeren. Ze heeft daarvoor een resolutie klaar, die ze met alle partijen samen wil indienen.

 

Ecolo-Groen geeft alle fracties de kans om zich duidelijk uit te spreken over armoede. “Het is de voorbije dagen trekken en sleuren geweest, maar de premier heeft nu toch wat bijgestuurd. We zijn tevreden dat hij de ambitie alsnog behoudt. Maar het enkel maar ambiëren is niet voldoende. Het ook echt doen is in deze een must. Al meer dan tien jaar wordt er over gepraat. Het gaat over de meest kwetsbaren in onze samenleving, over de Belgen die het het moeilijkst hebben. Woord houden is dus de opdracht. Dat kan alleen als iedereen zich formeel engageert.  Dit is geen kwestie van oppositie of meerderheid, maar van menswaardigheid”, aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo.

 

Kamerlid Evita Willaert hekelt de rol van bevoegd staatssecretaris Demir. “Dat uitgerekend zij, die de belangenbehartiger van mensen in armoede zou moeten zijn binnen de regering, als eerste die ambitie loslaat, is echt onbegrijpelijk. Zeker na haar onduidelijk engagement is het belangrijk dat het parlement een duidelijke keuze maakt. Na de verklaringen van de premier rekenen we erop dat iedereen zich duidelijk wil uitspreken voor een echte strijd tegen armoede. Het optrekken van de laagste uitkeringen alleen is niet voldoende, maar het is wel een noodzakelijke voorwaarde”, besluit Willaert.

 

IQ-test leerlingen: N-VA ontneemt kwetsbare kinderen kansen

IQ-test leerlingen: N-VA ontneemt kwetsbare kinderen kansenvr, 2017-10-13 Lees voor

Om de efficiëntie van het gelijke kansenonderwijs te onderzoeken stelt N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniels voor om het IQ van leerlingen te meten. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman reageert geschokt. "Dit is gewoon perfide. Eerst bespaart de N-VA op onderwijs, om vervolgens de meest kwetsbare kinderen te testen en te buizen. Daarbovenop krijgen ze dan nog het gevoel dat het hun eigen schuld is, dat zij de inspanningen van de leerkracht niet waard zijn. Dit is een verdoken manier om kwetsbare kinderen hun kansen te ontnemen. Dit staat haaks op alle principes van GOK. Elk kind heeft recht op àlle kansen en het is aan ons om de nodige inspanningen te leveren zodat elk kind die kansen ook krijgt. Geen enkel kind mag herleid worden tot een cijfer dat een oordeel uitdrukt over zijn of haar capaciteiten en toekomstkansen. Dit mensbeeld is ronduit gevaarlijk en hier moeten we ons als maatschappij dan ook heel duidelijk tegen verzetten."

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Elisabeth Meuleman erkent dat de pijnpunten die het Rekenhof blootlegde aangepakt moeten worden. Maar de oplossing die N-VA nu voorstelt zal de kloof enkel nog groter maken. "We moeten investeren in kleuteronderwijs, in ouderbetrokkenheid en brugfiguren, in het versterken van directies, in taalverwerving en nascholing voor leerkrachten, ... we moeten maximaal inzetten op de ontwikkeling van elk kind. De effectiviteit van het GOK-beleid moeten we meten aan de hand van de leerwinsten die leerkrachten boeken, in plaats van aan het IQ van de kinderen.
 
"Het feit dat de N-VA een dergelijk perfide idee nog maar durft te opperen doet de vraag rijzen of Koen Daniëls en zijn collega's geen baat zouden hebben bij een EQ-test," besluit Elisabeth Meuleman.

Rusthuizen: nood aan wettelijke winst- en personeelsnormen

Rusthuizen: nood aan wettelijke winst- en personeelsnormendo, 2017-10-12 Lees voor

De Pano-reportage over de wantoestanden in commerciële rusthuizen toont aan dat de nood aan een doortastend beleid hoog is. Groen wil dat er een grondig debat komt over de commercialisering van de zorg, de personeelsnormen in alle rusthuizen en de rol van de zorginspectie. Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt: "Iedereen die de reportage ziet, zal terecht verontwaardigd zijn. Maar met verontwaardiging alleen komen we er niet. Het is tijd voor actie. Zorg draait om mensen, goede zorg is tijd geven. En daarvoor is er personeel tekort."

 

 

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

"Er zijn tal van ondernemers die zorg aanbieden met hart en visie. Maar beursgenoteerde bedrijven die rusthuizen verhandelen alsof het om yoghurtpotjes gaat, horen niet thuis in de zorg. Wanneer enkel winst het doel is, vertaalt zich dat naar de kwaliteit van de zorg," aldus Elke Van den Brandt. Groen stelt daarom voor om wettelijke grenzen op winsten te zetten. Een sociaal rendement voor ondernemers die zorgkwaliteit vooropstellen kan, maar miljoenenwinsten maken door te besparen op essentiële onderdelen van goede zorg zoals gezonde voeding, is onaanvaardbaar.

Het probleem gaat verder dan commercialisering alleen, stelt Elke Van den Brandt. "De lage personeelsnormen zijn een probleem in alle rusthuizen. Een rusthuis dat voor een nachtdienst twee mensen inzet voor 60 ouderen is vandaag "wettelijk in orde". Dan weet je toch dat er iets schort aan de wet. Personeel in rusthuizen werkt zich vandaag de ziel uit het lijf, maar heeft veel te weinig tijd. De Vlaamse Regering moet de normen verstrengen en meer middelen vrijmaken om extra personeel naar de rusthuizen te leiden."

Het is de plicht van de overheid om op kwaliteit te waken en wantoestanden door de zorginspectie te laten opsporen. Op dit moment ligt in het Vlaams Parlement een nieuw decreet voor de zorginspectie voor. "De Vlaamse Regering mist daar echter een enorme kans. Ze geeft de inspectie niet de bevoegdheid om de concerns van rusthuizen te controleren. Terwijl ze net daar controle kan krijgen op deze uitwassen. We hopen met Groen dan ook echt dat deze reportage de regering de ogen kan openen. Er moet nu werk gemaakt worden van zorg die om mensen draait."

Armoedebestrijding is nooit prioriteit geweest voor deze regering

Armoedebestrijding is nooit prioriteit geweest voor deze regeringzo, 2017-10-08 Lees voor

Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) kondigt in de Zevende Dag aan dat de regering haar belofte op vlak van armoedebestrijding breekt: de regering zal de Europese armoedegrens niet halen. Voor Ecolo-Groen is het onaanvaardbaar dat de strijd tegen armoede de facto gestaakt wordt. 

Evita WillaertFederaal parlementslid

“De regering streeft er zelfs niet meer naar de armoede te verminderen. Demir gooit de handdoek in de ring, terwijl bijna 1 kind op 5 in armoede opgroeit. Dit is een welvaartstaat onwaardig,” stelt kamerlid Evita Willaert. Ze roept de regering op om het roer om te gooien en de belofte toch te houden.

 

Willaert is ontgoocheld dat de staatssecretaris de handdoek in de ring gooit: “Alweer een gebroken belofte. Van staatssecretaris Demir had ik wel wat meer daadkracht verwacht. N-VA, Open VLD en CD&V verwijzen te pas en te onpas naar de gunstige economische cijfers, maar slagen er niet in een positief verhaal te schrijven voor alle landgenoten. Bijna 1 op de 5 kinderen in ons land groeit op in armoede. In een klas van 20 leerlingen zijn dat er 4. Dat is een regelrechte schande. Eens te meer toont deze regering haar ware gelaat: een regering voor zij die het al goed hebben,” aldus Willaert.

 

Nochtans zijn er een reeks maatregelen die de regering nu kan nemen. “Het kan wel degelijk anders. Eerlijke fiscaliteit is een eerste stap. Bespaar minder op werklozen, gepensioneerden en zieken, en vraag een eerlijk deel van de grootste vermogens. Trek de leeflonen en de andere minimumuitkeringen op tot aan de armoedegrens. Focus met de taxshift op de laagste inkomens. Zet nu in op een menselijker, eerlijker en gezonder beleid, zodat iedereen mee kan, niet enkel zij die het al goed hebben,” besluit Willaert.

 

BE.invest 2030: een ambitieus toekomstplan

BE.invest 2030: een ambitieus toekomstplanvr, 2017-10-06 Lees voor

“Kennedy wou ooit landen op de maan. Wat is onze droom, onze ambitie voor België?”. Die vraag beantwoorden Ecolo en Groen met BE.invest, een uitgebreid investeringsplan voor ons land tot 2030. 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

In tal van domeinen, van hernieuwbare energie over digitale economie tot zorg en onderwijs, hebben de groenen concrete projecten en voorstellen uitgewerkt tot een totaalplan. “België heeft alle mogelijkheden om helemaal bovenaan de rankings te staan”, aldus federale fractieleiders Kristof Calvo en Jean-Marc Nollet samen met Vlaams fractieleider Bjorn Rzoska.

Sinds september 2016 werkt premier Charles Michel aan een investeringspact. Een goed initiatief, vinden Ecolo en Groen, maar het gaat te traag. Wat voorlopig voorligt, mist visie en ambitie. BE.invest is wél een plan met een duidelijke, lange termijn visie. “We moeten af van het knip-en-plakwerk om de zes maanden. We kijken vooruit en formuleren groeipaden en tussenstappen”, vertelt Rzoska. “Enkele “nationale uitdagingen” liggen aan de basis van het plan. Het aandeel hernieuwbare energie moet fors omhoog, landgenoten moeten minder tijd verliezen in de file en België moet evolueren naar een topland inzake digitalisering”. 

Om dit alles mogelijk te maken formuleert Ecolo-Groen een realistisch groeipad voor qua publieke investeringen, evenals voor de middelen beschikbaar voor onderzoek, ontwikkeling en onderwijs. “Dat groeipad tot 4% BBP in 2030, het niveau van Nederland en Frankrijk, is nodig. Want de afgelopen jaren is het aandeel publieke investeringen enorm terugvallen. We kampen met scheurtjes in kerncentrales en lappen tunnels op in Brussel, maar dat is natuurlijk niet voldoende”, legt Calvo uit.

Concreet

Maar het plan wordt ook concreet. BE.invest wil immers inspireren. Er komen extra windmolens op zee en land. In de Kempen en Henegouwen trekken we volop de kaart van geothermie. In en rond de hoofdstad, bijvoorbeeld op de site van Uplace, zien de groenen graag nieuwe, creatieve maakindustrie ontstaan. De Brusselse Noordwijk met onder andere Belgacom kan uitgroeien tot Zinneke Valley, dé digitale wijk bij uitstek. 

België moet ook voortrekker worden in de productie van batterijen voor energieopslag en elektrische wagens. De site van Caterpillar in Gosselies is daarvoor een interessante plek, vinden Ecolo en Groen. Net als in Nederland wordt er gepleit voor een “nul op de meter”-programma voor energiezuinige woningen. Naar Zwitsers voorbeeld willen Ecolo-Groen evolueren naar een knooppuntennetwerk van openbaar vervoer, met elk kwartier een vertrek op de belangrijkste lijnen tussen steden. In de grootste steden moeten er satellietkantoren komen dichtbij het station.

In hun plan staat Ecolo-Groen ook stil bij de financiering van het plan en noodzakelijke hervormingen. Een nationale ontwikkelingsbank, naar Duits, Schots en Nederlands voorbeeld, kan de werkzaamheden coördineren. In plaats van Belfius te verkopen zou de bank die richting kunnen opgaan. De fiscale lasten moeten verschuiven van arbeid naar grote vermogens en milieuvervuiling, de BTW kan ook slimmer. Als de overheid aandeelhouder is, moet ze dat actief doen, bijvoorbeeld door niet langer te investeren in fossiele energie. Een passief aandeelhouderschap zoals bij BNP Paribas heeft dan weer geen zin. “Dan kan je beter verkopen om elders te investeren”, klinkt het. Het plan bevat ook maatregelen om private investeringen aan te zwengelen. “Want er is veel geld en bereidheid om te investeren, tenminste als er een duidelijke visie komt en we bijvoorbeeld op een betere manier met PPS omgaan”, legt Rzoska uit. 

Voor alle Belgen

BE.invest is een plan voor alle Belgen. “We investeren niet alleen in infrastructuur, maar ook in mensen. Overal, in elke provincie hebben we projecten. Maar daar blijft het niet bij. Belgen moeten via een BE.invest-fonds zelf aandeelhouder kunnen worden van het plan. Zo mobiliseren we het vele spaargeld voor stipte treinen, energiezuinige huizen, nieuwe scholen en ziekenhuizen. Zo’n project van en voor alle Belgen heeft ons land nodig”, aldus Calvo.

Het plan komt er na een lange consultatie van experten en sociale partners. Toch is het geen eindpunt. Ecolo-Groen gaan op tour met BE.invest en hopen de federale en regionale regeringen te overtuigen van bepaalde projecten en voorstellen. “Dit is inspiratie voor Michel en Bourgeois. Zij moeten ook dringend gaan samenwerken. Het zou zelfs goed zijn dat ook de oppositie kan meeschrijven. Want dit gaat over de toekomst van ons allemaal”, aldus Calvo en Rzoska. 

 

Beersel stimuleert zonne-energie met ambitieus project

Beersel stimuleert zonne-energie met ambitieus project Lees voor

Beersel trekt met "Beersel wekt op" volop de kaart van hernieuwbare energie. Inwoners kunnen zelf zonnepanelen installeren, maar ook investeren in zonne-energie elders in de gemeente. "Er wordt de laatste jaren al veel meer zonne-energie opgewekt", weet milieuschepen Veerle Leroy (Groen). "Maar we hebben nog lang niet het potentieel bereikt. In 2015 zaten we aan 7.303 Megawattuur uit zonne-energie, terwijl het potentieel op 85.000 Megawattuur ligt."

En dus steekt de gemeente nog een tandje bij. Inwoners kunnen infoavonden organiseren en buren en vrienden uitnodigen. De gemeente zorgt voor een energie-expert die alle praktische vragen beantwoordt en de energiewinst berekent. Veerle: "Voor een modaal gezin gaat het om een investering van ongeveer 5000 euro, die je op zeven jaar kan terugverdienen."

Maar helaas is niet elk dak geschikt voor zonnepanelen. Daarom bedacht Beersel de actie "Zon zoekt dak". "Zo kunnen Beerselaars via een burgercoöperatie investeren in zonne-energie op andermans dak", vertelt Veerle. "Bedrijven of instellingen die hun dak ter beschikking stellen, krijgen in ruil goedkope stroom. En de winst vloeit terug naar de investerende burgers."

Ook het sociale verhaal wordt niet vergeten in Beersel. Om de energiefactuur omlaag te krijgen voor mensen die in sociale woningen wonen, wordt ook daar geïnvesteerd in zonne-energie. De gemeente zette daarvoor een crowdfunding op poten. "Voor vijf euro kan je één zonnecel schenken. Zestig zonnecellen zijn goed voor één zonnepaneel op het dak van een sociale woning. Op termijn willen we op elk dak een zonnepaneel."

Beersel krijgt voor de campagne 55.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant. "Ieder jaar trekken we een half miljoen euro uit om soortgelijke projecten mee te financieren", zegt gedeputeerde Tie Roefs (Groen). "We hebben zo al geïnvesteerd in 36 projecten."

Veerle Leroy Feiten
 • 05 okt 2017
 • Beersel
Andere realisaties
 • Bernard Van Nuffel

  De Brusselse gemeente Jette schakelt voor een groot deel over op groene energie. Sinds deze week maakt de gemeente gebruik van 568 zonnepanelen. Het energiebesparende project dat gerealiseerd kon worden dankzij een privéonderneming, is een primeur voor Brussel.

  Meer
 • Annalisa Gadaleta

  Molenbeek zet verder in op zonne-energie: vijf gemeentegebouwen waaronder drie scholen worden in totaal met 1.170 m² zonnepanelen uitgerust. Voordelig voor de gemeentebegroting en goed voor het klimaat.

  Meer
 • Bart Dhondt

  Groen en Ecolo maken halfweg de legislatuur een bilan op van de groene realisaties in de Brusselse gemeenten. Dat doen we onder andere met dit filmpje.

  Meer
 • Joost Venken

  “Het Hasselts Energiebedrijf steekt flink wat middelen in de bouw van het nieuwe zwembad van Hasselt, maar de besparingen aan energiekosten zijn op termijn navenant. De driedubbele beglazing zorgt voor een minder verbruik van zowat 30.000 kWh. Het automatisch rolluik dat over het 50-meterbad komt te liggen, is jaarlijks goed voor een besparing van liefst 280.000 kWh of iets meer dan 15.000 euro.”

  Meer
Meer realisaties

Jette wint Bike Brussels Award 2017

Jette wint Bike Brussels Award 2017 Lees voor

De Brusselse gemeente Jette heeft de eerste Bike Brussels Award gewonnen. Met die prijs looft fietsorganisatie Pro Velo de gemeente met het meest actieve fietsbeleid. Schepenen Nathalie De Swaef en Bernard Van Nuffel (Ecolo-Groen) zijn trots op de erkenning van hun werk. "De Bike Brussels Award is een pluim op de hoed van onze gemeentediensten", klinkt het. "En natuurlijk motiveert het ons om onze gemeente nog fietsvriendelijker te maken."

Jette toont al langer hoe het moet. De Jettenaren hebben liefst vijf fietsstraten, 25 fietsparkeerboxen en 500 fietsbogen. De fietsroutes zijn er duidelijk aangeduid, eenrichtingsstraten werden opengesteld voor fietsers en waar veilig werd rechtsaf-door-rood geïntroduceerd. Inwoners die een elektrische fiets kopen, kunnen rekenen op een premie van 150 euro en voor bedrijven is er een proactief vervoerplan.

"Duurzaam vervoer is echt verankerd in het Jetse beleid", weten Bernard en Nathalie. "Onze gemeentewegen zijn al tien jaar een zone 30, we hebben steeds meer woonerven en we werken goed samen met het gewest voor beter openbaar vervoer."

De gemeente wil het uiteraard nog beter doen en daarom zit ze ook regelmatig samen met de Fietsersbond-GRACQ om haar fietsbeleid verder te verfijnen.

Nathalie De SwaefSchepen Feiten
 • 05 okt 2017
 • Jette
Andere realisaties
 • Marina De Bie

  Door parkeersensoren te installeren kan er sneller ingegrepen worden als autobestuurders te lang parkeren. "De stad Mechelen komt hiermee tegemoet aan de vraag van de lokale handelaars om dicht bij hun winkels te kunnen laden en te lossen", aldus Marina De Bie, de groene schepen die inmiddels al vele jaren bestuurservaring op de teller heeft.

  Meer
 • Filip Watteeuw

  "Voor het einde van de zomer 2014 is het nieuwe nachtnet een feit, de vertramming van lijnen 3 en 7 komt er door en de eerste supertrams komen naar Gent". Aan het woord voormalig fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Watteeuw maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mobiliteitsschepen in Gent. Eén en al daadkracht.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werd op 20 februari verkozen als 'Regionale overheidsorganisatie van het jaar 2014'. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan overheidsorganisaties die uitblinken in klantgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie, strategie en duurzaamheid. Ex-voorzitster Adelheid Byttebier is terecht fier.

  Meer
 • Rik Jellema

  De Brusselse gemeente Etterbeek sleept net voor de jaarwisseling het eerste duurzaam wijkcontract in de wacht. Eindelijk. En dat dank zij onze groene schepen Rik Jellema.

  Meer
Meer realisaties

Alternatief Turteltaks: "Nieuwe schuldenberg moet absoluut voorkomen worden"

Alternatief Turteltaks: "Nieuwe schuldenberg moet absoluut voorkomen worden"vr, 2017-09-22 Lees voor

Op dit moment zit de Vlaamse Regering rond de tafel om een akkoord te bereiken over een alternatief voor de Turteltaks. Een energieheffing is nodig om de schuldenberg uit het verleden weg te werken, wordt gezegd. Vlaams Parlementslid voor Groen Johan Danen ziet dat anders: "Met de Turteltaks hebben we al 80% van de schulden opgehoest. De regering rateert kansen om de energietransitie op een eerlijke manier te financieren èn om werk te maken van een broodnodige toekomstvisie. Op vlak van hernieuwbare energie dient er nog heel wat te gebeuren als we de energiedoelstellingen willen halen. En uiteraard komt daar ook een prijskaartje bij kijken: de regering moet snel duidelijkheid scheppen over hoe we de doelstellingen voor hernieuwbare energie gaan betalen."

Johan DanenVlaams parlementslid

Voor Groen bestaat de oplossing niet uit een heffing, maar uit een quotaverhoging voor zowel groene stroom als warmtekracht. Johan Danen: "Het verleden heeft uitgewezen dat het systeem van quotaverhoging werkt. In 2016 werden geen nieuwe overschotten opgebouwd, het is dus logisch om verder te gaan op de ingeslagen weg. Ook voor warmtekrachtcertificaten is dit nodig, anders dreigen we opnieuw een put te creëren zoals het geval was bij de groenestroomcertificaten."

Groen kijkt met grote interesse uit naar de uitkomst van de onderhandelingen. "Het lijkt er sterk op dat Minister Tommelein al enkele van onze voorstellen heeft meegenomen naar de onderhandelingstafel. We hopen dan ook dat hij ons advies zal volgen," aldus Johan Danen. "Op dit moment betalen mensen zich blauw aan energie. Bovendien is de verdeling oneerlijk: door te werken met een factuur of heffing moet iedereen evenveel betalen. Voor sommigen betekent 100 euro een aanzienlijk groter percentage van hun inkomen dan voor anderen. Bovendien betaalt iedereen veel te veel: de energiefactuur is een soort tweede belastingbrief geworden, waarin veel meer wordt aangerekend dan enkel de verbruikte energie. De grootste uitdaging zal zijn om de factuur terug te brengen tot de essentie," besluit Johan Danen.

"Strijd tegen armoede faalt: grote blaam voor regeringen"

"Strijd tegen armoede faalt: grote blaam voor regeringen"vr, 2017-09-22 Lees voor

Decenniumdoelen stelde vandaag haar 10e armoedebarometer voor. Uit de 10e armoedebaromerer blijkt dat het Decenniumdoel, de halvering van de armoede, niet wordt gehaald. Op 10 jaar tijd zijn er amper 30.000 armen minder, terwijl een halvering van de armoede ongeveer 350.000 armen had moeten betekenen. “Een echte schande voor een land zoals het onze. En een grote blaam voor de Vlaamse en federale regering. Onze regeringen zijn niet in staat om hun eigen beloften na te komen. Bovendien is het des te pijnlijker omdat het net de meest kwetsbaren in onze samenleving zijn die er vandaag het slachtoffer van worden,” aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout en Kamerlid Evita Willaert (Groen).

An MoerenhoutVlaams parlementslid Evita WillaertFederaal parlementslid

Steeds meer mensen komen in armoede terecht of geraken niet uit armoede omwille van de almaar hogere huurprijzen. Ook de 10e armoedebarometer toont aan dat het Decenniumdoel van 75.000 sociale woningen vandaag niet in zicht komt. Het aantal sociale woningen is de voorbije jaren dan wel gestaag gestegen, met zo’n 13.000 sociale huurwoningen, toch wordt de Vlaamse regeringsdoelstelling van 53.000 bijkomende woningen niet gehaald. Ondertussen moeten de meest kwetsbaren zich beredderen op de private huurmarkt waar het aanbod te beperkt is en de prijzen almaar stijgen. “Het is minister Homans haar verantwoordelijkheid om aan deze problematiek tegemoet te komen. Zij is minister van wonen én minister van armoedebestrijding. Bovendien belooft ze zelf stelselmatig om de armoede te halveren. Indien ze dat echt meent, dan pakt ze de wooncrisis aan. Dan zorgt ze voor meer sociale woningen, en voor een uitbreiding van de huurpremies,” aldus Moerenhout. “De resultaten van de 10e armoedebarometer zijn ronduit dramatisch. Feit dat er vandaag nog steeds 660.000 mensen in armoede moeten leven, en dat de kinderarmoede op 10 jaar tijd is verdubbeld, moet iedere beleidsmaker met wat verantwoordelijkheidszin wakker schudden.”

Ook wat het optrekken van de sociale minimumuitkeringen betreft, deelt Groen de analyse van Decenniumdoelen. De federale regering heeft weliswaar af en toe die uitkeringen met een procentje opgetrokken, maar heeft daarmee nauwelijks of niet de kloof met de armoededrempel gedicht. Voor een alleenstaande die een leefloon heeft is er een kloof van maar liefst 284€. “Zonder timing en budget zal de belofte uit het regeerakkoord om de uitkeringen op te trekken tot de armoedegrens weer maar eens dode letter blijven,” aldus Kamerlid Willaert. “10 jaar geleden al beloofde Yves Leterme op Rerum Novarum dat hij twee miljard zou uittrekken om de sociale uitkeringen boven de armoedegrens te brengen, 10 jaar later met CD&V in de regering staan we nog altijd nergens.” Ook wat gezondheidszorg betreft is het bilan ronduit triest. Minister De Block bevroor de middelen van de wijkgezondheidscentra waardoor er geen nieuwe kunnen bijkomen. “Maar het zijn net de wijkgezondheidscentra die de meest kwetsbare populatie weten te bereiken. Voor antibiotica moeten patiënten nu meer zelf betalen. De Block straft daarmee eigenlijk de patiënt voor het voorschijfgedrag van sommige artsen. Want het is niet de patiënt die kiest om antibiotica te nemen. En 42 % van de vierjarigen is nog nooit naar de tandarts geweest. Je ziet daar een groot verschil tussen hoger en lager opgeleiden. Toch wordt een bezoek aan de tandarts alsmaar duurder omdat steeds meer tandartsen zich deconventioneren omdat ze niet tevreden zijn over het tarief dat De Block hen wil geven,” vult Willaert nog aan. “Het is duidelijk dat armoedebestrijding geen prioriteit is voor deze Vlaamse en federale regering.”

 

Geestelijke gezondheidszorg moet politieke prioriteit worden

Geestelijke gezondheidszorg moet politieke prioriteit wordendo, 2017-09-21 Lees voor

Een meisje van elf is deze week opgenomen een psychiatrische instelling voor volwassenen, wegens plaatsgebrek in de jeugdpsychiatrie. Groen neemt geen genoegen met de verklaring van bevoegd Minister De Block die beweert dat ze "alles doet om dit soort schrijnende situaties te vermijden." "Elk kind dat aangepaste zorg rateert, is er één te veel," zeggen federaal parlementslid voor Groen Anne Dedry en Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt.

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid Anne DedryFederaal parlementslid

Deze zomer kondigde De Block aan dat het budget voor omkadering voor kinderpsychiatrie zou verlaagd worden. En dat laat zich voelen, aldus Anne Dedry en Elke Van den Brandt. “We helpen jongeren te laat, waardoor het aantal crisissituaties toeneemt. Maar zelfs wanneer het escaleert en tot een crisis komt, kunnen we geen hulp bieden”. In 2016 was er in 767 crisissituaties geen plaats in de crisishulp. Dat is tegen 767 kwetsbare jongeren en gezinnen die in dringende nood zitten, zeggen: “sorry voor jullie is er geen hulp.” In nog eens 454 gevallen bestond er zelfs geen gepaste hulp. Gevolg: kinderen en jongeren worden regelmatig doorverwezen naar instellingen voor volwassenen. Of erger nog: naar de politiecel. Het afgelopen jaar sliepen al meer dan 29 jongeren in zo'n cel omdat er nergens anders plaats voor ze was. Dit is schrijnend, en Ministers van Volksgezondheid en Welzijn onwaardig."

Voor Groen moet er een brede oplossing komen, die vertrekt vanuit het idee dat geestelijke gezondheidszorg een prioriteit is. "Iemand met een open beenbreuk wordt op de spoedafdeling toch ook niet doorverwezen naar de kinesist, omdat er geen plaats is bij de bevoegde chirurg? In de psychische zorg lijkt hulp wel inwisselbaar, maar dat is even absurd als met die open beenbreuk naar de kine stappen." Groen vraagt aan Minister De Block en Vlaams Minister Vandeurzen om de koppen bij elkaar te steken en werk te maken van een oplossing over de hele lijn. "Er moet meer ingezet worden op detectie van problemen en snelle hulp, waardoor opname vermeden kan worden. Iemand die toch opgenomen moet worden, moet zeker zijn van een plaats waar er voldoende personeel is dat aangepaste hulp kan bieden. Hiervoor dienen de Vlaamse en de federale regering nauw samen te werken. Dat gebeurt nu veel te weinig," besluiten Anne Dedry en Elke Van den Brandt.

 

Nieuwe voedingsdriehoek: gezond voor mens en milieu

Nieuwe voedingsdriehoek: gezond voor mens en milieudi, 2017-09-19 Lees voor

Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft de voedingsdriehoek volledig omgegooid. Voor het eerst wordt er in de samenstelling rekening gehouden met de impact van ons voedingspatroon op het milieu. Gezonde voedingsmiddelen die het milieu het minst belasten krijgen de voorkeur. Groen spreekt van een positieve kentering. “We weten al langer dat onze voeding niet enkel een invloed heeft op onze gezondheid, maar ook op het milieu. Het feit dat het Vlaams Instituut Gezond Leven erkent dat bepaalde voeding die tot voor kort tot het basisdieet behoorde, een negatieve invloed heeft op het milieu en op onze gezondheid, toont aan dat we voor een belangrijke doorbraak van de aloude tradities staan,” aldus Vlaams parlementslid Bart Caron.

Bart CaronVlaams parlementslid

Dat die breuk met de tradities onvermijdelijk ook negatieve reacties uitlokt, is voor Groen zeker geen argument om de voedingsdriehoek te herzien. “De reactie van de vleesindustrie is uiteraard begrijpelijk. Iets wat lange tijd als een onaantastbare waarheid werd beschouwd, komt nu op losse schroeven te staan. Dat dat heftige reacties met zich meebrengt, is normaal. Maar we geloven dat ook de vleesindustrie de opportuniteiten van deze kentering zal inzien. De toestanden in Tielt en Izegem hebben ons geleerd dat industriële veeteelt en dierenwelzijn onverenigbaar zijn, en dat we ons voedingspatroon zodanig moeten aanpassen dat het voor mens, dier en milieu opnieuw gezond wordt. De huidige situatie is voor iedereen onhoudbaar. De druk moet van de ketel. De vleesindustrie is er bij gebaat mee op de trein van de toekomst te springen, waarin de veehouderij voor iedereen opnieuw leefbaar, gezond en eerlijk is. Ook zij zullen hier de vruchten van plukken.”

 

Groen twijfelt niet aan de wetenschappelijke onderbouw van de driehoek. Voor het eerst werd bij de opstelling rekening gehouden met de mening van een breed expertenpanel, met naast voedingsdeskundigen ook bewegingswetenschappers, psychologen, vertegenwoordigers van de overheid en organisaties als Kind & Gezin. Belangengroepen als FEVIA en VLAM zaten niet mee aan tafel. “Dit is de eerste onafhankelijke voedingsdriehoek, los van gelobby, en hij staat als een huis,” besluit Caron.

 

Morgen kan regering maatregel pensioenen 50+ al intrekken

Morgen kan regering maatregel pensioenen 50+ al intrekkendi, 2017-09-12 Lees voor

Pensioenenminister Daniel Bacquelaine (MR) was vandaag afwezig in de Kamercommissie Sociale Zaken. “Heel jammer en eigenlijk moeilijk te begrijpen”, vindt Ecolo-Groen. 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

In die commissie stond de vraag van onder andere Ecolo-Groen om snel duidelijkheid te krijgen over de pensioenmaatregelen van het Zomerakkoord op de agenda. Uiteindelijk komt er pas volgende week woensdag een gedachtewisseling met de minister. Blijkbaar moet er eerst een kernkabinet plaatsvinden. Dat zal morgen, woensdag, worden georganiseerd. Ecolo-Groen roept de regering op om de pensioenbesparingen bij 50+’ers die hun baan verliezen morgen officieel in te trekken.

 

“We hadden gehoopt vandaag al meer te weten. Over een thema als pensioenen is duidelijkheid en zekerheid belangrijk. Het raakt en beroert heel wat landgenoten. Zij mogen weten wat de regering voor hen in petto heeft. Over de maatregel zelf is onze oproep aan de regering duidelijk: trek de pestmaatregel voor 50+'ers in. Morgen kan de regering dat beslissen in de kern”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen.

Al sinds begin augustus is er onduidelijkheid over de pensioenmaatregelen in het Zomerakkoord. Mensen die na hun 50 hun baan verliezen zouden ook hun pensioen zien verminderen. Dat voorstel heeft de regering uitgewerkt en al aan de Raad van State bezorgd. “Maar na de communicatie van Gwendolyn Rutten kan de regering toch niet anders dan de maatregel intrekken? Hopelijk kan ook de N-VA hiervan overtuigd worden”, aldus Calvo.

 

Calvo wijst erop dat de regering nog meer pensioenbesparingen heeft gepland. “Tot 273 miljoen euro in 2019. We willen nu ook eindelijk van minister Bacquelaine horen wat er juist gaat gebeuren. Iedereen heeft recht op een waardige oude dag. Vandaar dat we met Groen blijven pleiten voor een eerlijk basispensioen voor iedereen, ook wie een keer pech heeft en zijn of haar baan verliest”, besluit hij.

 

Herziening veehouderij dringt zich op

Herziening veehouderij dringt zich opdi, 2017-09-12 Lees voor

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights gaf vandaag schokkende beelden vrij van een slachthuis in Izegem. Op de beelden is te zien hoe dieren mishandeld worden en zelfs onverdoofd worden geslacht. Groen vraagt Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts om strenger te controleren en daarbij nauwer samen te werken met het Voedselagentschap. Maar het probleem moet ook structureel verder aangepakt worden. Daarom roept Groen Ben Weyts ook op om mee aan te dringen bij Minister van Landbouw Joke Schauvliege op de herziening van de gehele grootschalige vee-industrie.

Bart CaronVlaams parlementslid

Vlaams parlementslid Bart Caron: "Dierenwelzijn en grootschalige vee-industrie zijn eigenlijk twee tegenstrijdige termen, ze vallen niet te rijmen. De industriële vleesproductie is een systematische schending van de dierenrechten, die ook nadelige effecten heeft op de mens. Met Groen pleiten we voor een herziening van het model, een omschakeling naar 100% duurzame veehouderij."

Groen heeft daartoe een voorstel klaar dat op 20 jaar tijd voor een totale ommekeer kan zorgen. Bart Caron: "Het einddoel is dieren opkweken op een natuurlijke manier, grondgebonden en op aangepaste schaal. Zo kunnen alle dieren een dierwaardig bestaan leiden. Maar er zijn ook veel voordelen voor de mens: het voedsel wordt kwalitatiever, we vermijden voedselschandalen, er zijn minder risico's voor de volksgezondheid door het verminderde gebruik van onder andere antibiotica en groeihormonen èn het is beter voor klimaat en milieu door de lagere uitstoot van CO2 en methaan. Eigenlijk wint iedereen bij dit plan. Ook de boeren: familiale landbouwbedrijven krijgen opnieuw een kans tegen de grootindustrie. Wie op een eerlijke wijze voedsel produceert, zal op een eerlijke wijze vergoed worden."

Groen roept minister Weyts en minister Schauvliege op om aan de slag te gaan met het voorstel. "Enkel zo kan dierenleed als dat in het slachthuis van Izegem definitief tot het verleden gaan behoren."

"Regering kan rechtszaak vermijden door luchtkwaliteitsbeleid te voeren"

"Regering kan rechtszaak vermijden door luchtkwaliteitsbeleid te voeren"ma, 2017-09-11 Lees voor

Greenpeace stelt de Belgische milieuministers in gebreke vanwege een gebrek aan daadkracht. De milieuorganisatie vindt dat de ministers te weinig inspanningen doen om de luchtkwaliteit in België te verbeteren. Groen steunt de actie. "Het is schrijnend dat burgers een verantwoordelijk beleid moeten afdwingen via de rechtbank. We hopen dan ook dat de regeringen deze rechtszaak alsnog kunnen vermijden door eindelijk een luchtkwaliteitsbeleid te gaan voeren," aldus Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Groen ijvert al langer voor een aanzienlijke verbetering van de Belgische luchtkwaliteit.  Eén van de middelen daartoe is de invoering van lage emissiezones in alle Vlaamse centrumsteden. “Het bestaande decreet kan perfect overal uitgevoerd worden, in combinatie met de invoering van flankerende sociale maatregelen, zoals betaalbaar openbaar vervoer en velo- of Cambio-abonnementen voor wie een wagen heeft die niet binnen kan in de lage emissiezone,” stelt Elisabeth Meuleman voor. "Het effect van bestaande lage emissiezones, zoals nu in Antwerpen, moet gemeten worden indien nodig kunnen we de normen verstrengen, om zo bijvoorbeeld ook het probleem van de vervuiling door stikstofoxiden op te lossen. Naast de invoering van lage emissiezones pleit Groen onder andere ook voor gratis openbaar vervoer op dagen met veel smog, de aanplanting van bomen die de fijnstofconcentratie naar beneden kunnen halen en de invoering van een slimme kilometervergoeding.

“Jaarlijks sterven er meer dan 3.000 mensen aan de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit. Het is tijd om dit een halt toe te roepen. Minister Schauvliege vindt het al een hele prestatie dat zij probeert de Europese normen te halen. Maar alle deskundigen geven aan dat deze normen te weinig rekening houden met de gezondheid van zwakkere groepen zoals kinderen en ouderen, en dat we – zoals Greenpeace vooropstelt – moeten streven naar het halen van de normen van de Wereld Gezondheids Organisatie.  We dagen de minister dan ook uit rekening te houden met de kritiek van de milieubeweging en met de voorstellen die we vanuit Groen een tijd terug neerlegden, om zo te komen tot een veel ambitieuzer plan. Ons land zou bijvoorbeeld ook koploper in schone lucht kunnen worden. Het ontbreekt de Minister niet enkel aan daadkracht zoals Greenpeace vaststelt, maar ook aan ambitie.” besluit Meuleman.

Treinreizigers grootste slachtoffer van privatisering

Treinreizigers grootste slachtoffer van privatiseringvr, 2017-08-25 Lees voor

Voor Groen kan er geen sprake zijn van een privatisering van de NMBS. Eerder vandaag had minister Johan Van Overtveldt (N-VA) die piste gelanceerd. “Wat heeft de N-VA tegen de treinreiziger? Na de miljardenbesparingen in de dienstverlening van de NMBS wil N-VA de NMBS verder uitkleden. Dupe van dit beleid: de treinreiziger, die de dienstverlening steeds verder achteruit ziet gaan."

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

Groen roept de regering op om de dienstverlening van de NMBS te versterken met investeringen, in plaats van ze verder uit te kleden.

 

Groen ziet met lede ogen aan hoe het openbaar vervoer in het bijzonder en de mobiliteit in het algemeen steeds meer het zorgenkind wordt. “Ooit was België pionier op vlak van spoorverkeer. De afgelopen jaren is maar liefst 2,1 miljard euro bespaard. Nu zijn we bij de slechtste leerlingen van Europa op vlak van betrouwbaarheid en dienstverlening. Het wordt tijd dat men van het openbaar vervoer een echt alternatief maakt voor de steeds langer wordende files. Waar blijft de langetermijnvisie van deze regering op het treinverkeer dat de treinreiziger perspectief geeft in plaats van kopzorgen”, vraagt Van Hecke zich af.

 

In andere landen is er zelfs een tegenbeweging op gang naar het hernationaliseren van geprivatiseerde spoorwegen. “In het Verenigd Koninkrijk gaan steeds meer stemmen op om de spoorwegen te hernationaliseren, omdat de kosten nog hoger liggen dan voor de privatisering. Bovendien garandeert een privatisering geen betere dienstverlening. In de praktijk zouden vooral de grote lijnen rendabel blijken, en de kleinere, landelijke lijnen zouden op den duur ten onder gaan. Het openbaar vervoer is een essentiële schakel in een toekomstgerichte mobiliteitsvisie en dus een kerntaak van de overheid,” besluit Van Hecke.

 

Ze zijn er weer

Ze zijn er weervr, 2017-09-01 Lees voor

Daar zijn ze weer! 1 september, de start van een nieuw schooljaar, betekent ook een totaal ander straatbeeld. Duizenden scholieren, maar ook ouders en leerkrachten, zoeken hun vertrouwde weg naar de schoolpoort. En dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee.

Veel scholieren en leerkrachten gaan met de fiets, het openbaar vervoer, of te voet naar school. Voor Groen is het belangrijk dat dit aantal nog verder omhoog gaat. Want voor veel scholieren en leerkrachten is dat geen optie. De afstand te groot, de infrastructuur ontoereikend, of een te groot gevoel van onveiligheid in het drukke ochtendverkeer. Uit een enquête van Touring blijkt dat 60% van de leerlingen door hun ouders aan de schoolpoort wordt afgezet. Helaas is dit een vicieuze cirkel die de onveiligheid alleen maar vergroot.

Met het actieplan “Kinderen én leerkrachten gezond en veilig naar school” stelt Groen een reeks maatregelen voor die die cirkel moeten doorbreken. We streven naar meer zelfstandige mobiliteit voor kinderen en jongeren. Dat recht is verankerd in het Kinderrechten-actieplan. We gebruiken daarvoor de kindnorm: een minimale veiligheidsnorm voor kinderen. De bedoeling is om de verkeerssituatie zo in te richten dat een kind van 6 zich veilig, zorgeloos en comfortabel kan verplaatsen. Het kind hoort bij de meest kwetsbare groepen verkeersdeelnemers. Dat vraagt om oplossingen op maat. 

 • Investeer in een kwalitatief netwerk van zelfverklarende fietsinfrastructuur met wijde vertakkingen zodat ook fietsen langs drukke assen veilig kan. Voorzie dit in de nabije en verdere invalswegen rond scholen (richting bushaltes, treinstations, woonwijken, stad,…).
 • Laat verkeerseducatie en –sensibilisering voldoende aan bod komen op school.
 • Schoolrouteplan/-kaarten: geef er meer ruchtbaarheid aan en betrek kinderen in de bepaling van de veiligste, mooiste, kortste, snelste weg naar school. 
 • Groen pleit ook voor veilige, ruimte fietsstallingen op elke school, zodat de fietsers hun fiets veilig kwijt kunnen.
 • Veilige wandel- en fietscorridors om de weg van huis naar school zo veilig mogelijk te maken.
 • Schoolomgevingen worden standaard vrachtwagenvrij gemaakt. Vrachtwagens worden op straffe van sancties geweerd uit de schoolomgeving.
 • Het STOP-principe moet de norm worden, zeker in de schoolomgeving: eerst Stapper, dan Trappers, dan Openbaar vervoer en ten slotte Personenwagens. 
 • Richt zo veel mogelijk straten nabij scholen in als fietsstraat of schoolstraat, waar de auto over een paar 100 meter niet welkom is. De auto wordt niet per se altijd geweerd wordt, maar is hoogstens ‘te gast’. Zowel kinderen, jongeren als hun ouders kunnen op die manier zorgelozer van/naar school fietsen of wandelen. De snelheid wordt alleszins zo laag mogelijk gehouden.
 • Geef alle leerkrachten een fietsvergoeding. Op die manier kunnen zij hun voorbeeldfunctie ten volle uitdragen. 

Burgerschap in alle GO-scholen: belangrijke stap in goede richting

Burgerschap in alle GO-scholen: belangrijke stap in goede richtingwo, 2017-08-30 Lees voor

Uit cijfers van Groen bleek gisteren dat er steeds meer ouders een vrijstelling aanvragen voor het vak levensbeschouwing dat hun kind op school moet volgen. Groen pleit ervoor om de levensbeschouwelijke vakken facultatief te maken, en in de plaats een vak burgerschap voor iedereen in te voeren. Het GO kondigde vandaag aan dat het, na een eerder aangekondigd proefproject dit jaar, vanaf 2018 op al haar scholen een vak burgerschap zal uitrollen. Groen is uiteraard zeer blij met dit signaal. Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman spreekt van een grote, maar noodzakelijke eerste stap in de goede richting. “De OESO pleit er al langer voor om het levensbeschouwelijk onderwijs anders aan te pakken. Het aanbieden van een verplicht pakket dateert uit de tijd dat de overgrote meerderheid van de bevolking verbonden was aan de katholieke kerk. Vlaanderen is anno 2017 veel meer divers, ontzuild en geseculariseerd. Het is dan ook logisch dat een herziening van het aanbod zich opdringt.”

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Groen hoopt dan ook dat dit het begin is van een veel grondigere hervorming. Elisabeth Meuleman: “Wij pleiten ervoor om burgerschap als vak in te voeren in àlle scholen, dus niet enkel in het GO. Kennis van de ethiek van een democratie, de rechten en plichten en normen en waarden binnen onze maatschappij, kunnen debatteren en in gesprek gaan met elkaar … het zijn allemaal interlevensbeschouwelijke competenties die wat ons betreft elke burger zou moeten hebben. Daarom pleiten wij ervoor burgerschap te verankeren in de eindtermen.”

De oproep van Groen wordt breed gesteund. In het verleden spraken zowel Open VLD als SP.a zich al positief uit voor de invoering van het vak burgerschap. “CD&V, de partij van bevoegd minister Crevits, kiest voorlopig liever voor het status quo. We roepen op om heel binnenkort hierover het debat aan te gaan en knopen door te hakken in het parlement.”

Voor Groen betekent een verplicht vak burgerschap zeker niet het einde van de levensbeschouwelijke vakken. Voor veel jongeren is hun levensbeschouwing een wezenlijk deel van wie ze zijn,” aldus Elisabeth Meuleman. “Voor hen moet er een aanbod blijven om zichzelf ook op dat vlak te kunnen blijven ontwikkelen.”

Ook hoopt Groen dat er snel een oplossing komt voor alle leerlingen die nu vrijstelling gekregen hebben voor hun levensbeschouwelijk vak. “Deze leerlingen zitten op dit moment 2 uur per week met hun vingers te draaien. Laat ons snel werk maken van een oplossing, zodat ze dit niet tot 2018 moeten volhouden.”

Basispensioen garandeert waardigheid

Basispensioen garandeert waardigheiddi, 2017-08-29 Lees voor

Op haar jaarlijkse Zomerweekend pleitte Groen voor een basispensioen. Met een absolute ondergrens voor pensioenen, aangevuld in functie van het aantal gewerkte jaren, garanderen we een waardige oude dag voor iedereen.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid Pensioenen

Met ons voorstel krijgt het pensioenstelsel een absolute ondergrens. Elk pensioen begint te tellen vanaf de armoedegrens en niet meer vanaf nul. ‘Via een basispensioen garandeert Groen dat mensen na de pensioengerechtigde leeftijd niet onder de armoedegrens belanden’, stelt Kamerlid Wouter De Vriendt. 

De ondergrens zou vastgelegd worden op 1.115 euro per maand voor een alleenstaande. Wie geen enkel jaar gewerkt heeft en samenwoont krijgt 835 euro. Het basispensioen krijg je op basis van burgerschap, zoals in Nederland, en niet op basis van de afgelegde loopbaan. Je moet een aantal jaren in België verbleven hebben voor je er recht op hebt. 

Het basispensioen betekent een enorme administratieve vereenvoudiging. Het bestaansmiddelenonderzoek bij de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is niet meer nodig, net zo min als de complexe berekening van het minimumpensioen. De Vriendt: ‘Dankzij het basispensioen kunnen pensioenrechten op een zeer efficiënte manier automatisch worden toegekend. Zo kunnen gepensioneerden niet meer uit de boot vallen omdat ze hun rechten niet kennen.’ 

De meerkost van het basispensioen financieren we via de uitdoving van de gezins-, echtscheidings- en overlevingspensioenen, de afbouw van fiscale prikkels voor de derde pijler, de besparing op de administratie en het aftoppen van de pensioenen tot maximaal vier keer het bedrag van de armoedegrens.

Pagina's